Aanpassingen aan onderstaande teksten/documenten

Op 31 maart 2020 zijn tekstdelen toegevoegd aan de privacy- en cookie policy. Zo zijn in beide tabellen tekstdelen toegevoegd en is er meer informatie gegeven over wanneer u zich uit wenst te schrijven voor cookies. Lees het hele document op deze pagina.

Op 9 april 2020 is de disclaimer toegevoegd. In plaats van een link naar een andere website is dit een apart document geworden. De disclaimer is ook op deze pagina te lezen.


Website disclaimer

Privacy- en cookie policy

Algemene voorwaarden